Správny výber schodiska a zábradlia sú v jednote

Pri architektonickom návrhu uvažujeme vždy o schodisku spolu aj so zábradlím. Zabradlie na schody plní bezpečnostnú funkciu a zároveň dodáva štýl schodisku. Jeho konštrukcia je vždy dostatočne pevná, tuhá a spĺňa všetky bezpečnostné parametre. Schodisko a zábradlie vytvára z každého uhľa pohľadu jednotnú líniu a harmonicky dopĺňa interiér. Nie je masívne a nepôsobí rušivo. Má elegantný vzhľad aj vďaka materiálom, ktoré sa používajú na jeho výrobu. Celkový projekt a jeho realizácia sú vytvorené tak, aby sa prihliadalo na všetky detaily. Má zabezpečenú bezpečnostnú funkciu pri prechode na nástupe, medzi jednotlivými časťami schodiska a takisto aj pri vstupe na galériu.

ladder-4519538_640

Schodisko spolu so zábradlím je možné zakomponovať do akéhokoľvek interiéru aj exteriéru. Pri pohľade z bočnej strany má najväčšiu plochu a optický vplyv na celkový dojem zo schodiska. Záleží od nášho vkusu a uhla pohľadu. Ak chceme zvýrazniť schodisko vyberme si zábradlie s jednoduchšou konštrukciou. Ak má zábradlie na schody plniť nielen bezpečnostnú ale aj dizajnovú funkciu vyberme si zvislejšie výplne. Pôsobia plnšie a zapĺňajú priestor schodiska. Aj správny výber farby, materiálu použitého na výplň a celkovej konštrukcie sú dôležité faktory. Požiadavky na správnosť parametrov ako napríklad ohraničenie schodov, ukotvenie zábradlia, ukončenie zábradlia a jeho správne presahovanie cez schodisko sú splnené a ponúkajú zákazníkovi pocit dokonalej bezpečnosti.

level-3072428_640

Materiály používané na výrobu sú rôzne. Obľúbené sú kovové, ozdobné, nerezové ale aj drevené. Kombinácia viacerých materiálov pôsobí ľahko, napríklad spojenie kovu, dreva a skla sú veľmi žiadané. Schodisko je jedným z možných spojení medzi podlažiami a je potrebné venovať mu náležitú pozornosť. Podobne je to aj so zábradlím. Je vždy v súlade so schodmi. Jeho správny výber a profesionálna realizácia je dôležitá.