Priznajte, že sa niečo deje

Zaiste sa Vám už v živote viackrát stalo, že sa v ňom vyskytol problém. Postavenie sa k danému problému ale býva rôzne:

  • Sú problémy malicherné, s ktorými je zbytočné sa zaťažovať
  • Závažné veci, ktoré neznesú odklad

deprese

Vieme ale vždy správne zatriediť ten svoj konkrétny problém do patričnej skupiny ? Vždy to závisí aj od každého jednotlivca. Niekto má tendenciu veci zľahčovať, iný ich naopak vidí zbytočne v čiernych farbách. U niekoho je nádcha nábehom na smrteľnú chorobu a u iného je aj krvácanie z konečníka malichernosťou.
Je zrejme, že ani jeden, ani druhý pohľad nie je správnym pohľadom. Kde je ta správna miera pohľadu ? Základom všetkého je pravidelná preventívna prehliadka u lekára. Neberme ju iba ako nutné zlo. Máme na ňu nárok a tak ju teda aj patrične využime. Nepodceňme nič. Sledujme reč svojho tela a akýkoľvek prejav mimo zvyklostí registrujme. Netreba váhať sa zdôveriť lekárovi. On už vie odlíšiť,alebo by aspoň mal vedieť, ktorá informácia o rôznych príznakoch je relevantná a ktorá je vecou bežnou. Iba včasnou a správnou diagnostikou sa dá predísť závažným chorobám.

bolest

Pravidelné kontroly u gynekológa u žien sa stali normálnou súčasťou ich života. Rovnako návštevy urológa by mali byť súčasťou preventívnej prehliadky. Všetky problémy sa dajú voľajako vyriešiť.
Najhoršie sú ale problémy psychické. Môžu vzniknúť aj neriešením hore uvedených záležitosti, alebo aj z iných dôvodov. Tu málokedy si jedinec prizná, že má problém. Je na jeho okolí, aby včas zbadali neobvyklé zmeny v správaní a na vec upozornili. Nie je hanbou ísť za psychiatrom pre odbornú radu a pomoc.
Majme sa jednoducho radi a starajme sa o seba. Všímajme si prejavy únavy, škvrny na tele a rôzne výrastky. Nerobme to ale so stresom. Ak problém vznikne, budeme ho riešiť. Nevytvárajme si stres vopred. Nepomôže to nášmu zdravotnému stavu celkom určite.