Nepodceňujme školenie a docenenie personálu


Poznáte to asi z vlastnej skúsenosti. Hneď prvý deň pri nástupe do práce vás čaká školenie o bezpečnosti pri práci, ak si to povaha vašej práce bezprostredne vyžaduje, ale aj ak nie. Aj keď nepracujete s vysokým napätím, nechodíte pod žeriavom, nezdolávate výšky striech- aj vtedy vás školia. Nikto neberie do úvahy, že ste v kancelárii a

 
školení


  • na hlavu vám môže padnúť akurát tak ta hora dokumentov na vašom stole

  • pošmyknúť sa môžete iba na vyliatej káve alebo podlízavých slovách kolegov

  • ublížiť šokom si môžete iba pri pohľade na šéfa


 

 Všetko absolvujete – každé úvodné školenie – bez potreby počúvania. Často to nikto veru ani nepočúva https://www.gobi.sk/nepodcenujme-skolenie-a-docenenie-personalu/

přednášející


V tom, čo by vás mali vyškoliť- vás ale nevyškolia. Prichádzate zo školy bez akýchkoľvek praktických zručností, ale plní teórie v hlave. Odrazu vy mate niečo vytvoriť! Nikoho z kolegov sa radšej ani nepýtate, každý jeden je odrazu veľmi zaneprázdnený a nemá na vás čas. Bokom ale sledujú ako si poradíte !

 

Toto sú prvé momenty v práci, ktoré vás buď znechutia, alebo naopak nakopnú správnym smerom a naučíte sa , že lepšie je sa vyškoliť ako sa pýtať kolegu.

To bol môj prípad. Prvé dni som pretrpela a tak som sa prihlásila na školenia pre tie konkrétne zručnosti , ktoré sa odo mňa očakávali.

Výsledok bol s 50%  úspechom:


  • jedno školenie bolo famózne pripravené., školiteľ fundovaný so schopnosťami pedagóga., schopný podať veci zrozumiteľne, trpezlivo a s istou dávku potrebného humoru.

  • Druhé bolo presným opakom. Stará dievka s monotónnym hlasom v jednej tónine rozprávala bez prestávky 40 minút. Ak by som sa nebola bavila pohľadom na spolu sediaceho , ktorý po nočnej zmene tento nával skvelých informácii ocenil sladkým chrápaním , tak by som asi bola dopadla rovnako. Prednáška ako vyšitá- plná nudy a paragrafov, bez štipky aplikácie alebo potrebného vysvetlenia. Škrtám si túto pani školiteľku! Už nikdy k nej veru !


 konference

 

Všetko je to skrátka o ľuďoch a ich ocenení !

Nepodceňujme školenie a docenenie personálu
3.7 (73.33%)3