Nepodceňujme školenie a docenenie personálu

Poznáte to asi z vlastnej skúsenosti. Hneď prvý deň pri nástupe do práce vás čaká školenie o bezpečnosti pri práci, ak si to povaha vašej práce bezprostredne vyžaduje, ale aj ak nie. Aj keď nepracujete s vysokým napätím, nechodíte pod žeriavom, nezdolávate výšky striech- aj vtedy vás školia. Nikto neberie do úvahy, že ste v kancelárii a

školení

  • na hlavu vám môže padnúť akurát tak ta hora dokumentov na vašom stole
  • pošmyknúť sa môžete iba na vyliatej káve alebo podlízavých slovách kolegov
  • ublížiť šokom si môžete iba pri pohľade na šéfa


Všetko absolvujete – každé úvodné školenie – bez potreby počúvania. Často to nikto veru ani nepočúva

přednášející

V tom, čo by vás mali vyškoliť- vás ale nevyškolia. Prichádzate zo školy bez akýchkoľvek praktických zručností, ale plní teórie v hlave. Odrazu vy mate niečo vytvoriť! Nikoho z kolegov sa radšej ani nepýtate, každý jeden je odrazu veľmi zaneprázdnený a nemá na vás čas. Bokom ale sledujú ako si poradíte !

Toto sú prvé momenty v práci, ktoré vás buď znechutia, alebo naopak nakopnú správnym smerom a naučíte sa, že lepšie je sa vyškoliť ako sa pýtať kolegu.
To bol môj prípad. Prvé dni som pretrpela a tak som sa prihlásila na školenia pre tie konkrétne zručnosti, ktoré sa odo mňa očakávali.
Výsledok bol s 50% úspechom:

  • jedno školenie bolo famózne pripravené., školiteľ fundovaný so schopnosťami pedagóga., schopný podať veci zrozumiteľne, trpezlivo a s istou dávku potrebného humoru.
  • Druhé bolo presným opakom. Stará dievka s monotónnym hlasom v jednej tónine rozprávala bez prestávky 40 minút. Ak by som sa nebola bavila pohľadom na spolu sediaceho, ktorý po nočnej zmene tento nával skvelých informácii ocenil sladkým chrápaním, tak by som asi bola dopadla rovnako. Prednáška ako vyšitá- plná nudy a paragrafov, bez štipky aplikácie alebo potrebného vysvetlenia. Škrtám si túto pani školiteľku! Už nikdy k nej veru !

konference

Všetko je to skrátka o ľuďoch a ich ocenení !