Jedinečný spôsob výučby

Preklad slova Hikari znamená svetlo a z toho je odvodený aj princíp výuky – osvetlenie a prebudenie mentálnych funkcií detí.
Tento program je postavený na starom japonskom princípe guličkového počítadla a je podporovaný pedagógmi, psychológmi a vedeckými pracovníkmi v danej oblasti. Pomáha deťom rýchlo si osvojiť samotné počítanie a zároveň rozvíja aj ich kongitívne zručnosti.abakus počítanie.jpg
Princíp je postavený na celkovom rozvíjaní mozgu u detí, aktivácii obidvoch mozgových hemisfér a podpore pamäti, inteligencie, koncentrácie a taktiež predstavivosti. V samotnom procese učenia sú zapojené 3 zmysly – hmat, čuch a samozrejme zrak. Skúsenosti pedagógov potvrdzujú, že využívaním týchto zmyslov sa u detí priaznivo vyvíjajú funkcie mozgu a celkový mozgový potenciál. Vývoj mozgu je dynamický u detí v období 4 – 12 roku dieťaťa a aj preto sa tento program odporúča spomenutej vekovej kategórii.

Hravá forma výuky

Nakoľko sa jedná o malé deti predškolského a ranného školského veku učenie prebieha hravým spôsobom, ktorý pozostáva z troch nosných bodov:

  • Počítanie na špeciálnom počítadle s názvom abakus
  • Použitie didaktických hier
  • Využitie princípu mentálnej aritmetiky

V priebehu osvojovania si týchto zručností sa z detí postupne stanú tzv. „malí géniovia“ a dokážu vyriešiť zložité matematické operácie ako napr.7521 – 4212 apod.
K výsledku dospejú bez akejkoľvek pomôcky, výhradne vlastným uvažovaním. Táto získaná schopnosť sa u detí postupne zdokonaľuje a rozvíja počas celého obdobia vývoja mozgových centier.počítanie vzdelávanie.jpg
Za úspešný rozvoj dieťaťa a následne aj celej spoločnosti nesieme zodpovednosť všetci, dospelí a najmä ich rodičia. Aj preto by sme mali venovať pozornosť tejto revolučnej novinke. Sledovanie, ako malé deti zručne prehadzujú farebné guličky počítadla a následne nám s úsmevom oznámia výsledok zložitého sčítania, odčítania a iných matematických úkonov nás určite presvedčia.
Mnohé predškolské a školské zariadenia zaradili túto novinku do svojej praxe a dosahujú výnimočné výsledky. Vo viacerých krajinách sveta je súčasťou povinných osnov.
Presvedčte sa aj Vy a majte radosť z úspechu Vašich detí.