Ja sa asi zbláznim!

Popôrodná psychózaje jav, ktorý nepostihuje každú matku. Podľa štatistík ňou trpí jedna z tisíca. Hoci sa ochorenie volá popôrodná psychóza, jej nástup môže byť neskorší v radoch týždňov či dokonca mesiacov. Rovnako však môže nastať priamo po pôrode v dôsledku doteraz nezistenej príčiny. Objavila sa však korelácia medzi vekom rodičky a psychózou. Je veľká pravdepodobnosť, že sa toto ochorenie bude vracať aj pri nasledujúcich pôrodoch. Vplyv na rozvoj psychózy má fyzická vyčerpanosť a hormonálne výkyvy. Častejšie postihuje ženy s inými psychiatrickými diagnózami a ženy, ktoré už v minulosti potratili či prišli o dieťa.
Najčastejšie sa laktačná psychóza (ako sa toto ochorenie nazýva inak) začína objavovať 2.-4. týždeň po pôrode a môže ohroziť matku i bábätko.miminko.jpg Štatistiky uvádzajú, že až 4% končia smrťou dieťatka. Samovraždou končí 5% psychóz.
Typicky matka trpí extrémnymi výkyvmi nálad, ktoré si najskôr všimne okolie. Ona sama vníma prvotné príznaky veľmi zriedka. Vidiny, halucinácie, silné rozrušenie. To všetko sú príznaky popôrodnej psychózy. Vo vážnych prípadoch môže byť matka presvedčená, že dieťa nie je jej, že jej bolo len podstrčené alebo vymenené v pôrodnici. Z tohto dôvodu odmieta dieťa kojiť a tak ho ohrozuje na živote. Pacientky v pokročilom štádiu strácajú orientáciu, napr. nevedia koľko je hodín, sú úplne odtrhnuté od reality. Vo naozaj vážnych prípadoch hrozia depresie a dokonca i samovražda.sourozenci.jpg
Pri diagnostike je veľmi nápomocné okolie, ktoré si všíma zmeny v správaní matky.
Liečbaprebieha u psychológa príp. psychiatra (závisí na stupni závažnosti). Terapia zahŕňa aj antidepresíva, podporné skupinové sedenia a reorganizáciu chodu domácnosti. Kľúčové je, aby mala matka dostatok spánku a pomoc od rodiny. Je možné nasadiť aj hormonálnu terapiu, no veľa matiek ju odmieta.