Oplatí sa kúpiť ready made spoločnosť?

Keď chce potenciálny podnikateľ rozbehnúť svoj podnikateľský plán v čo najkratšom čase, nemusí zakladať vlastnú spoločnosť. Dnes už vieme, že najrýchlejšou a najviac komfortnou cestou je reagovať na ponuku predaj spoločnosti a teda kúpiť nejakú dostupnú eseročku, ktorá bude po podpise náležitej dokumentácie pripravená na podnikanie.

  • Podpisom dokumentácie prebehne prevod obchodného podielu firmy na kupujúceho, tým pádom sa stáva novým spoločníkom a táto skutočnosť sa zapíše do obchodného registra.

Po takto krátkom procese je následne spoločnosť plne dostupná a pripravená k vykonávaniu zamýšľaných podnikateľských aktivít.

podnikateľ v kacnelárii

Výhodou kúpy hotovej, to jest pripravenej spoločnosti je teda rýchlosť celého procesu, viažu sa s tým ale aj ďalšie plusy. Napríklad fakt, že takáto spoločnosť má zaplatené základné imanie a vybavené sú aj ďalšie náležitosti k tomu, aby bola firma legálne pripravená na podnikanie a zapísaná v obchodnom registri.

Pochopiteľne, ak by podnikateľ zakladal vlastnú spoločnosť, bol by to dlhodobejší a v podstate aj náročnejší proces. Nie je vylúčené, že pri menších skúsenostiach s týmito činnosťami by mohol na niektoré veci zabudnúť a to by mu bránilo v legálnom podnikaní. Tiež by sa musel zaoberať tými najrôznejšími byrokratickými a administratívnymi formalitami, aby konečne a právoplatne dosiahol svojho cieľa, akým je zatiaľ len vlastnenie spoločnosti, s ktorou chce rozbehnúť biznis.

podnikateľ, zapisovanie

Pripravené spoločnosti, často uvádzané aj pod označením „ready made“ sa delia na tie bez histórie a na tie s históriou.

  • U tých bez histórie, teda bez predchádzajúcej podnikateľskej činnosti je výhodou, že pri ich kúpe v podstate nehrozia žiadne riziká spojené s nesplnenými pohľadávkami či dlhmi a záväzkami voči iným stranám.

Tie s históriou zasa dokážu pôsobiť atraktívne práve vďaka zaujímavej podnikateľskej histórii a možno aj vďaka predmetu podnikania a odvetviu, v ktorom vykonávali svoju činnosť. Je ale vhodné kupovať ich od overených zdrojov, práve kvôli faktorom uvedeným vyššie.