Moderná technika vyčistí každé upchaté potrubie.

Oprava porúch kanalizácií už dnes prebieha pomocou moderných postupov a vyspelých technológií, ktoré dokážu jednoducho, rýchlo a veľmi účinne privádzať kanalizácie do prevádzkyschopného stavu. No mnohí odborníci vám dnes potvrdia, že najdôležitejšou časťou operácie pri odstraňovaní porúch potrubia je správna diagnostika problému.

Jednoducho povedané, najdôležitejším krokom je odhalenie presného miesta problému a príčiny tohto problému. Následne už nie je ťažké nasadiť ten najvhodnejší postup, ktorým dôjde k prečisteniu alebo obnove kanalizácie. Pretože všetko podstatné pri poruchách kanalizácie sa odohráva hlboko pod zemou, kde nie je možný prístup, nastupujú na rad tie najmodernejšie prístroje a zariadenia.

WC zvon

Ak je potrubie dostatočne veľké, najvhodnejším diagnostickým postupom je TV monitoring potrubia. Do príslušného kanála sa zavedie kamera, ktorá sníma steny potrubia a na monitore môžu pracovníci odhaľovať problémy, ktoré sa v takom potrubí vyskytnú. Samozrejme, že je presne diagnostikované aj miesto problému, takže v prípade neriešiteľnej situácie dostupnými čistiacimi metódami dochádza k výkopovým prácam, avšak iba presne v mieste havárie, takže sa tak minimalizujú náklady na opravu potrubia. Keďže výkopové práce patria k finančne najnáročnejším opatreniam, určenie presného miesta problému ušetrí majiteľom potrubia značné peniaze a množstvo času.

inštalatér

Niekedy nastávajú situácie, keď jednoducho potrebujeme určiť trasu potrubia, ktoré sa nachádza v zemi, no neexistuje k nemu žiadna dokumentácia. A ak potrebujeme realizovať nejaké výkopové práce ťažšími mechanizmami, tak existuje veľké riziko, že dôjde k poškodeniu potrubia v zemi. Vtedy je najvhodnejším riešením uskutočniť trasovanie potrubia pomocou prístroja, ktorý funguje na princípe rádiolokácie. Takto sa dopracujete k presnému vytýčeniu potrubia v zemi a bez problémov môžete začať s výkopovými prácami. Ak potrebujete využiť podobné služby, tak kontaktujte krtkovanie Pezinok, ktoré je vám nonstop k dispozícii.